Μήνυμα του Προέδρου της ΚΟΜΑΘ για την έναρξη του κυνηγίου

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Κάθε χρόνο η 15η Σεπτεμβρίου ορίζει συνολικότερη έναρξη του κυνηγίου σε όλες τους επιτρεπόμενες για το κυνήγι περιοχές. Έως σήμερα η θήρα επιτρεπόταν μόνο στις Ζώνες Διάβασης και για ορισμένα μόνο είδη, ένα σημαντικό διαχειριστικό μέτρο για την κατά χώρο και χρόνο ρύθμιση της θήρας σε σχέση με τα μεταναστευτικά είδη και τους διαδρόμους μετανάστευσης.
Φέτος για τα τριχωτά θηράματα η έναρξη είναι, ως πρώτο Σάββατο, η 16η Σεπτεμβρίου.
Ως Πρόεδρος της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας – Θράκης και μεταφέροντας τις ευχές όλου του Διοικητικού Συμβουλίου εύχομαι σε κάθε κυνηγό καλή κυνηγετική χρονιά, με υγεία και ασφάλεια, με σεβασμό στις κείμενες διατάξεις και στα όργανα επίβλεψης της θήρας.
Το κυνήγι οφείλει να διεξάγεται με απόλυτη σχολαστικότητα στα θέματα ασφαλούς χρήσης και συντήρησης του κυνηγετικού όπλου, τη χρησιμοποίηση του πορτοκαλί γιλέκου, τον έλεγχο της περιοχής, ώστε να εκμηδενίζουμε τις πιθανότητες κυνηγετικού ατυχήματος. Ο κυνηγός έχει με τη δυνατότητα κάρπωσης με βάση την άδεια θήρας αλλά έχει και υποχρεώσεις, που σχετίζονται με την κατοχή κυνηγετικού όπλου και κυνηγετικού σκύλου, όπως η έγκαιρη ανανέωση των δελτίων κατοχής όπλου, ο εμβολιασμός και η ηλεκτρονική σήμανση των σκύλων και η συμμετοχή μας στη συλλογή δειγμάτων για την επιτήρηση της λύσσας, υποβοηθώντας την ελληνική πολιτεία.
Το κυνήγι αποτελεί μια παραδοσιακή δραστηριότητα, μια αγαπημένη ενασχόληση για όλους μας, την οποία οφείλουμε να τη διαφυλάξουμε, τόσο με το επιστημονικό έργο των κυνηγετικών οργανώσεων και την τεκμηρίωση των θέσεων μας, με την ενίσχυση της θηροφύλαξης, αλλά και με την ατομική μας συμπεριφορά και τον δέοντα σεβασμό, στους νόμους, στο θήραμα, στο συνάδελφο και στην περιουσία των αγροτών.

Με εκτίμηση
Ιωάννης Πολυχρόνης
Πρόεδρος Δ.Σ. της ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ