Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας –Θράκης (ΣΤ΄ ΚΟΜΑΘ) συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα ενεργητικής παρακολούθησης της λύσσας για τη συλλογή αλεπούδων μετά την ολοκλήρωση των αερο-εμβολιασμών.

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό και μετά από την πραγματοποίηση ειδικών συσκέψεων ξεκίνησε από τις αρχές Δεκεμβρίου 2013 η προσπάθεια της ενεργητικής παρακολούθησης. Η πρώτη εξόρμηση έγινε στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης στις 5 Δεκεμβρίου 2013 και συνεχίστηκε σε πολλές άλλες περιοχές της Μακεδονίας.

Τα συνεργεία είναι 5μελή και πρέπει να απαρτίζονται από Εκπροσώπους της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, της Δασικής Υπηρεσίας, από Θηροφύλακα της ΚΟΜΑΘ και από κυνηγό που έχει οριστεί ονομαστικά με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ, όπως από την αρχή είχε εκφράσει την αμφιβολία της η ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ, έως τώρα έχουν συλλεγεί μόνο 5 αλεπούδες (Χρυσούπολη Καβάλας, Δράμα, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς)

Συγκεκριμένα μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερα από 3.200 χιλιόμετρα περιπολιών, έχουν διεξαχθεί πάνω από 145 ώρες νυκτερινών εξορμήσεων αλλά τα αποτελέσματα είναι ελάχιστα.

Σύμφωνα με το Δελτίο Απογραφής που έχει συντάξει η ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ και συμπληρώνει ο Ομοσπονδιακός της Θηροφύλακας σε κάθε εξόρμηση έχουν διιαπιστωθεί τα εξής:

  • Σε ελάχιστες περιπτώσεις έχουν δει αλεπούδες, αλλά αυτή ήταν σε απόσταση μεγαλύτερη των 70 μέτρων και επομένως εκτός βεληνεκούς του κυνηγετικού όπλου
  • Ορισμένες φορές οι κτηνιατρικές υπηρεσίες έφεραν από τα Σφαγεία κομμάτια ωμού κρέατος για να προσελκύσουν αλεπούδες, αλλά χωρίς θετικά αποτελέσματα

Από τις πρώτες κιόλας συσκέψεις, καθώς και στις ενημερωτικές ημερίδες που έγιναν σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η ΣΤ΄ΚΟΜΑΘ τόνισε τα εξής:

  • Δεν είναι εφικτή η θήρευση αλεπούς με τον τρόπο που έχει σχεδιάσει το Υπουργείο
  • Χρειάζεται να τοποθετηθούν αλλά μέσα (π.χ. ειδικές παγίδες σύλληψης)
  • Πρέπει να δοθεί άδεια για χρήση ραβδωτών όπλων, καθώς το βεληνεκές του λειόκανου κυνηγετικού όπλου είναι κατάλληλο μόνο για μικρές αποστάσεις (20-30 μέτρων)
  • Πρέπει να υπάρχει συνεχής συνεργασία δασικών και κτηνιατρικών υπηρεσιών για τον καθορισμό των κοινών ωραρίων εξόδου των συνεργείων
  • Τέλος η εμπειρία και γνώση των επιστημονικών συνεργατών της ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ πρέπει να αξιοποιηθούν για το κοινό όφελος όλων.Τα παραπάνω η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης τα έθεσε δημόσια υπόψη των φορέων σε παρουσίαση επιστημονικής εργασίας στο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο με τίτλο «Διαχείριση της αλεπούς στη νέα εποχή της λύσσας στην Ελλάδα». Εκεί τονίστηκε από τους επιστημονικούς συνεργάτες της ΚΟΜΑΘ ότι τα αποτελέσματα των εξορμήσεων των συνεργείων δίωξης είναι πενιχρά και δείχνουν πως πρέπει να αναζητηθούν άλλες μέθοδοι και τεχνικές σύλληψης της αλεπούς, έτσι ώστε να μην δαπανώνται άσκοπα εργατοώρες. Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έδειξε πως ένα από τα μέτρα περιορισμού της λύσσας είναι ο έλεγχος του πληθυσμού της αλεπούς με κατάλληλες μεθόδους. Οι αποτελεσματικότερες μέθοδοι είναι η εφαρμογή ελεγχόμενων πρακτικών τοποθέτησης δολωμάτων και λιγότερο η παγίδευση και η μέθοδος θανάτωσης με χρήση πυροβόλου όπλου και προβολέα τη νύχτα. Βασική προϋπόθεση είναι η εφαρμογή των παραπάνω μεθόδων από έμπειρο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, εφοδιασμένο με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Επίσης, ο έλεγχος της γονιμότητας, σε συνδυασμό με τον εμβολιασμό των αλεπούδων θα μπορούσε να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της εκστρατείας κατά της λύσσας.

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ ΟΛΗ την εργασία, όπως δημοσιεύτηκε και στα επίσημα πρακτικά:
2013-fox-management

Μπίρτσας Π., Παπασπυρόπουλος K., Σώκος Χ., Σκορδάς Κ., Μπιλλίνης Χ. 2013. Διαχείριση της αλεπούς στη νέα εποχή της λύσσας στην Ελλάδα. 16ο  Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Θεσ/νίκη 6-9 Οκτωβρίου 2013, σελ. 690-697.

          Η αναποτελεσματικότητα της εφαρμογής της νομοθεσίας για την Ενεργητική Παρακολούθηηση θέτει πια εν αμφιβόλω και το μέτρο των ρίψης εμβολίων από αεροπλάνα (αερο-δολώματα) καθώς πρέπει μέσα σε 1 με 2 μήνες από τις ρίψεις να έχει γίνει συλλογή μεγάλου αριθμού αλεπούδων. Σε κάποιες περιοχές το διάστημα αυτό έχει περάσει χωρίς κανένα δείγμα! Πρέπει ίσως να επανεξετασθεί αν είναι χρήσιμο να επαναληφθούν οι αερο-εμβολιασμοί ή μήπως πρέπει  να διερευνηθεί ο συνδυασμός ρίψης δολωμάτων από εδάφους και αέρος.

          Τέλος υπενθυμίζεται ότι έως τώρα η συμβολή των κυνηγετικών οργανώσεων συνδυάζεται με μεγάλο οικονομικό κόστος, καθώς γίνεται με τα οχήματα της Θηροφυλακής των κυνηγετικών οργανώσεων, ξοδεύονται εργατοώρες (νυκτερινή εργασία) και καύσιμα, δράσεις που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τον αγώνα κατά της λαθροθηρίας και της λαθροϋλοτομίας.

Κομμάτια κρέας τοποθέτησαν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, αλλά χωρίς αποτέλεσμα