Το κρούσμα αφορούσε αλεπού που βρέθηκε θετική στον ιό της λύσσας, στο Νομό Κοζάνης στην περιοχή Κτένι.
Το περιστατικό αναφέρθηκε από κυνηγό, την περασμένη Παρασκευή 15/02, που βρίσκονταν στη συγκεκριμένη περιοχή και κυνηγούσε, όταν μια λυσύποπτη αλεπού επιτέθηκε στο σκύλο του.

Η αλεπού θανατώθηκε και αμέσως ειδοποιήθηκαν οι υπηρεσίες Κτηνιατρικής Κοζάνης, οι οποίες απέστειλαν δείγμα για έλεγχο στην Αθήνα στο αρμόδιο Κτηνιατρικό Κέντρο.
Από τον έλεγχο, προέκυψε ότι το δείγμα ήταν θετικό στο ιό.

Πρόκεται για το δεκατοτρίτο περιστατικό (13ο) στην Ελλάδα.

Αναφορικά με την εντόπιση λυσσασμένων ζώων στην Ελλάδα, από τις 19 Οκτωβρίου 2012 μέχρι σήμερα έχουν ανευρεθεί επιβεβαιωμένα θετικά ζώα στις Π.Ε. Κοζάνης, Καστοριάς, Κιλκίς και Πέλλας (Πίνακας 1). Το Υπουργείο Υγείας και το ΚΕΕΛΠΝΟ συνεργάζονται στενά με τις Διευθύνσεις Υγείας, τα Νοσοκομεία και τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και τις Κυνηγετικές Οργανώσεις, τη Δασική Υπηρεσία για την από κοινού αντιμετώπιση της επανεμφάνισης της λύσσας στη χώρα μας.

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε την εξέλιξη των κροσμάτων. Σημειώνεται πως από τα 13 κρούσματα τα 11 αφορούν αλεπού και τα 2 τσομπανόσκυλο.

α/α Είδος Ζώου Ημερομηνία ενημέρωσηςεργαστηριακήςεπιβεβαίωσης Π.Ε. εντοπισμού ζώου Περιοχή εντοπισμούζώου
1 κόκκινη   αλεπού 19/10/2012 Κοζάνης Σιάτιστα
2 σκύλος 19/11/2012 Καστοριάς Ιεροπηγή
3 κόκκινη   αλεπού 7/12/2012 Κιλκίς Μεταξοχώρι
4 κόκκινη   αλεπού 12/12/2012 Κιλκίς Κάτω   Ποταμιά
5 σκύλος 20/12/2012 Πέλλας Αριδαία
6 κόκκινη   αλεπού 24/12/2012 Πέλλας Αριδαία
7 κόκκινη   αλεπού 31/12/2012 Κιλκίς Μεταλλικό
8 κόκκινη   αλεπού 31/12/2012 Κιλκίς Σταυροχώρι
9 κόκκινη   αλεπού 31/12/2012 Πέλλας Λουτράκι
10 κόκκινη   αλεπού 14/1/2013 Κιλκίς Κιλκίς
11 κόκκινη   αλεπού 18/1/2013 Κιλκίς Αντιγόνεια
12 κόκκινη   αλεπού 31/1/2103 Κιλκίς Κορομηλιά
13 κόκκινη   αλεπού 19/2/2013 Κοζάνης Κτένι