Σκοπός:
Η ενίσχυση της προστασίας της Αγριας Πανίδας και του Φυσικού Περιβάλλοντος.

Η ίδρυση του Σώματος Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής αποτελεί ένα ουσιαστικό μέτρο για την πρόληψη και αντιμετώπιση των παράνομων δραστηριοτήτων που επηρεάζουν το φυσικό περιβάλλον. Οι Ομοσπονδιακοί Θηροφύλακες έχουν καθήκοντα ανακριτικών υπαλλήλων εξομοιούμενοι με τους Δασοφύλακες του Δημοσίου (Ν.Δ. 86/69 άρθρο 267) και αποτελούν πραγματική ασπίδα προστασίας για τη φύλαξη της άγριας ζωής. Η στελεχωμένη και εξοπλισμένη Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή, σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία, τους τοπικούς Κυνηγετικούς Συλλόγους, αλλά και άλλους φορείς, αποτελεί ήδη ένα καταξιωμένο Σώμα που εργάζεται και δραστηριοποιείται μέσα στα δάση και τις δασικές εκτάσεις, καθώς και σε άλλες φυσικές περιοχές. Η οικονομική στήριξη της ίδρυσης και λειτουργίας του Σώματος της Θηροφυλακής έγινε με χρήματα που προέρχονται αποκλειστικά από τους Έλληνες κυνηγούς.

Λειτουργία του Σώματος Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής.
Η λειτουργία του Σώματος Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής της ΣΤ’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης ξεκίνησε την 1η Μαρτίου 2000. Αποτελείται σήμερα από 64 Ομοσπονδιακούς Θηροφύλακες, οι οποίοι έχουν κατανεμηθεί σε κάθε Νομό της Μακεδονίας Θράκης, στην αντίστοιχη έδρα του Κυνηγετικού Συλλόγου. Η ορκωμοσία των πρώτων 48 Ομοσπονδιακών Θηροφυλάκων έγινε το Φεβρουάριο του 2000 από τον Διευθυντή Δασών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ ακολούθησε στη συνέχεια, και η αναγνώριση της ιδιότητας τους και από τις υπόλοιπες δύο Περιφέρειες της Μακεδονίας και Θράκης. Με τον τρόπο αυτό οι Ομοσπονδιακοί Θηροφύλακες μπορούν και ασκούν τα καθήκοντά τους σε όλη την έκταση αρμοδιότητας της ΣΤ΄ ΚΟΜΑΘ. Το ίδιο ισχύει για τους υπόλοιπους Ομοσπονδιακούς Θηροφύλακες

Ο θεσμός της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής αποτελεί ουσιαστικά μια καινοτομία, που προτάθηκε και υλοποιήθηκε από τις κυνηγετικές οργανώσεις, όπου για πρώτη φορά έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν ένα οργανωμένο Σώμα Θηροφυλακής σε μόνιμη βάση. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο θεσμός της θηροφύλαξης από τις Κυνηγετικές Οργανώσεις είχε καθιερωθεί αρκετά χρόνια πριν, με τον Νόμο 86/1969 (Δασικός Κώδικας).

Έτσι μπορούμε να πούμε πως η ίδρυση της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής, αποτελεί ουσιαστικά την αναγνώριση της προσπάθειας και του έργου που έχουν επιτελέσει και συνεχίζουν να επιτελούν, αρκετά χρόνια τώρα οι Κυνηγετικές Οργανώσεις, στον τομέα της φύλαξης της άγριας πανίδας, αλλά και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα.

Αποτέλεσμα ήταν, η Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης να στελεχωθεί με προσωπικό όπου παρουσιάζει τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για να αντεπεξέλθει στο έργο για το οποίο προορίζεται.

Σήμερα η ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ απασχολεί 61 Ομοσπονδιακούς Θηροφύλακες, ενώ καλύπτει το κόστος μισθοδοίας για  την απασχόληση θηροφυλάκων στις περιοχές όπου δεν υπάρχει σήμερα ομοσπονδιακός θηροφύλακας (δηλαδή στις περιοχές Καστοριάς, Άργους Ορεστικού, Μουδανιών, Σερβίων και Βελβενδού, Πολυκάστρου), ενώ ενισχύει οικονομικά τους Κυνηγετικούς Συλλόγους για την πρόσληψη θηροφύλακα σε περισσότερες από 40 θέσεις εργασίας. Το τεράστιο αυτό έργο χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τον κυνηγό, με βαση τις τακτικές και πρόσθετες εισφορές των μελών των αναγνωρισμένων Κυνηγετικών Συλλόγων.

Κατάλογος θέσεων εργασίας Ομοσπονδιακών Θηροφυλάκων
θηροφύλακες2012