Κυνηγετικά Θέματα

Προσεγγίσεις των αρχαίων Ελλήνων στη διατήρηση της πανίδας και στη δραστηριότητα της θήρας

Σημοσιευμένη εργασία στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Επιστημονική Επετηρίδα τουΤμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. Τόμος 3ος

Η θήρα ως «τρόπος ζωής», ως «άθλημα» και ως «χόμπι».

Εξετάζεται η πρόσληψη της θήρας ως τρόπου ζωής, αθλήματος ή χόμπι βάσει ποσοτικών αποτελεσμάτων από επεξεργασία 778 ερωτηματολογίων

Tο κόστος της άδειας θήρας και τα άλλα έξοδα του κυνηγού

Μόνο οι ισχυρές κυνηγετικές οργανώσεις μπορούν να εργαστούν για την προστασία του θηράματος, άλλα και για τη διασφάλιση της συνέχισης της κυνηγετικής δραστηριότητας

Μην καταστρέφεις το έργο το δικό σου!!!

 

Η διαχείριση της θήρας στην Ελλάδα – παρελθόν, παρόν  και μέλλον

Η θήρα είναι παραδοσιακή ανθρώπινη δραστηριότητα, συμβατή με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των ειδών της άγριας πανίδας, με σημαντικές κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές προεκτάσεις. Για την αποτελεσματική διαχείριση της θήρας, των θηραμάτων και των ενδιαιτημάτων τους χρειάζεται, εκτός της απαιτούμενης άριστης γνώσης των αρχών της θηραματοπονίας, αναδιοργάνωση των αρμόδιων Δασικών Υπηρεσιών, στελέχωσή τους με ειδικευμένους επιστήμονες, στρατηγικός σχεδιασμός, διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού, στενή και ειλικρινής συνεργασία με τις κυνηγετικές οργανώσεις και διαρκής ενημέρωση της κοινής γνώμης.

Διαχείριση της θήρας στην Ελλάδα – παρελθόν, παρόν και μέλλον (ΠΕΔΔΥ 2006)